Regulamin i cennik

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, filii Miejskiego Centrum Kultury

Paragraf 1:

 1. Skansen czynny jest od wtorku do niedzieli.
 2. Godziny otwarcia placówek dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie skansenpilicy.pl, pod numerem telefonu 44 723 00 03, 517 080 381 lub w kasie biletowej.

 1. Przebywanie na terenie Skansenu poza godzinami otwarcia wymaga zgody Kierownika/Dyrektora placówki.
 2. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub    w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc wystaw i budynków na terenie Skansenu może zostać decyzją Kierownika/Dyrektora ograniczony lub całkowicie wyłączony.
 3. W szczególnych przypadkach Kierownik/Dyrektor może udostępnić teren placówki lub wybraną ekspozycję do zwiedzania poza godzinami otwarcia Skansenu.

Paragraf 2:

 1. Skansen można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 2. Przewodnik oprowadza grupę do 30 osób.
 3. Rezerwacja terminu zwiedzania z przewodnikiem, lekcji muzealnej oraz innych atrakcji świadczonych przez Skansen jest niezbędna i należy jej dokonać co najmniej
  z trzydniowym wyprzedzeniem drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 44 723 00 03, 517 080 381 lub elektroniczną info@skansenpilicy.pl
 4. Pracownicy Skansenu zastrzegają sobie prawo do odmowy usługi zwiedzania z przewodnikiem, przeprowadzenia lekcji muzealnej i udostępnienia innych atrakcji w przypadku braku rezerwacji.
 5. W Skansenie obowiązuje ruch pieszy.
 6. Ostatnie wejście na teren Skansenu jest możliwe jest najpóźniej 30 minut przed zamknięciem.

Paragraf 3:

 1. Podstawą wejścia do Skansenu jest posiadanie ważnego biletu.
 2. Na 30 minut przed zamknięciem Skansenu kasa nie prowadzi sprzedaży biletów i pamiątek.
 3. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
 4. Wysokość opłat za wstęp do Skansenu oraz pozostałe usługi zawarta jest w cenniku usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i wprowadzone zarządzeniem Dyrektora MCK.
 5. Bilet uprawnia do zwiedzania Skansenu w dniu zakupienia.
 6. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.
 7. W Skansenie obowiązują następujące rodzaje biletów:

– bilet normalny – uprawnia do samodzielnego zwiedzania Skansenu;

– bilet ulgowy – uprawnia do samodzielnego zwiedzania Skansenu i przysługuje osobom wymienionym w pkt. 8;

– bilet Tomaszowskiej Karty Dużej Rodzinki – uprawnia do samodzielnego zwiedzania Skansenu i jest sprzedawany za okazaniem stosownej Karty;

– bilet Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodzinki – uprawnia do samodzielnego zwiedzania Skansenu i jest sprzedawany za okazaniem stosownej Karty;

– bilet szkolny grupowy – uprawnia do zwiedzania Skansenu przez grupę dzieci do 30 osób   ze szkół podstawowych i gimnazjów Tomaszowa Mazowieckiego;

DODATKOWE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SKANSEN:

– organizacja ogniska – płacony przez każdego uczestnika zorganizowanego przez Skansen ogniska dla grupy miń. 10 osobowej;

– usługa przewodnicka – uprawnia do zwiedzania Skansenu z przewodnikiem;

– lekcja muzealna – uprawnia do wzięcia udziału w organizowanej przez Skansen lekcji muzealnej.

 1. Ulga w opłacie za wstęp do Skansenu przysługuje:
 • uczniom i studentom do 25 roku życia;
 • studentom studiów doktoranckich;
 • emerytom i rencistom;
 • osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem;
 • kombatantom;
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • Posiadaczom Karty Dużej Rodziny 3+.
 1. Zwolnienie z opłat za wstęp do Skansenu przysługuje:
 • Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • Pracownikom Muzeów i Skansenów;
 • Członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich;
 • Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • Opiekunom grup (1 opiekun w grupie do 10 osób);
 1. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu.

Paragraf 4:

 1. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych oraz wydarzeń przez zwiedzających jest bezpłatne.
 2. W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów.
 3. Wykonywanie zdjęć ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 4. Wykonywanie i wykorzystywanie zdjęć oraz filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych, a także wydarzeń do celów komercyjnych i naukowych wymaga poinformowania Kierownika Skansenu i uzyskania pisemnej zgody Dyrektora MCK. Każdorazowe wykorzystanie powyższego materiału należy opatrzyć stosownym opisem.

Paragraf 5:

 1. W Skansenie obowiązuje zakaz:
 • dotykania i wchodzenia na eksponaty;
 • wchodzenia, skakania, biegania po trybunach (są to miejsca siedzące udostępniane podczas wydarzeń kulturalno-historycznych);
 • spożywania we wnętrzach muzealnych jedzenia i picia;
 • wchodzenia w miejsca nie przeznaczone do zwiedzania (tam gdzie zabezpieczenia i napisy to sugerują);
 • wchodzenia do pomieszczeń służbowych;
 • palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych;
 • używania i rozniecania ognia (z wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego po wcześniejszym uzyskaniu zgody);
 • wprowadzania psów oraz innych zwierząt bez uwięzi;
 • wprowadzania psów do wnętrza budynków.
 1. Należy zachować szczególną ostrożność podczas:
 • zwiedzania schronu bojowego typu „Tobruk”
 • wchodzenia i schodzenia po schodach
 1. Zabrania się wstępu do Skansenu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania innym turystom, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 2. Zwiedzający są zobowiązania do wykonywania poleceń pracowników Skansenu i MCK.
 3. Zwiedzanie w grupach powinno odbywać się w sposób zdyscyplinowany, za co odpowiada opiekun grupy.

Paragraf 6:

Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu!

CENNIK USŁUG MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, FILIA SKANSEN RZEKI PILICY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM:

BILETY:

– Bilet normalny – 7 zł.

– Bilet ulgowy – 5 zł.

– Bilet normalny z Kartą Tomaszowianina – 20% zniżki

– Bilet ulgowy z Kartą Tomaszowianina – 20% zniżki

– Bilet Tomaszowskiej Karty Dużej Rodzinki – 3 zł.

– Bilet Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodzinki – 4 zł.

– Bilet szkolny grupowy – 20 zł. (dotyczy grup uczniów ze Szkół Podstawowych z Tomaszowa Maz.)

POZOSTAŁE USŁUGI:

– Organizacja ogniska – 2.50 zł.

– Usługa przewodnicka – 25 zł.

– Lekcja muzealna – 30 zł.

– Warsztaty etnograficzne „Od ziarenka do bochenka” – 12 zł.

Filia MCK w Tomaszowie Maz.