Tak się kiedyś robiło kaszę…

inf2_rysunek1 inf2_rysunek2Zbiory Skansenu Rzeki Pilicy powiększyły się o świetnie zachowany eksponat, prawdopodobnie z początku XIX w. Kompletna kaszarnia, wraz z wieloma oryginalnymi sprzętami potrzebnymi do wyrobu kaszy gryczanej, trafiła do zbiorów skansenu, jako dar państwa Waliszewskich z Inowłodza. W chwili obecnej kaszarnia poddawana jest renowacji.