Skansen i Groty w MCK

Z dniem 1 stycznia br. rozpoczęło działalność Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Jednym z głównych założeń tej nowo utworzonej samorządowej instytucji kultury jest organizacja i synchronizacja działalności kulturalnej w naszym mieście. Decyzją Rady Miejskiej dla usprawnienia tych działań w skład MCK weszły cztery dotychczas samodzielnie działające instytucje: Miejski Ośrodek Kultury, Dzielnicowy Ośrodek Kultury, Ośrodek Kultury „TKACZ” oraz Skansen Rzeki Pilicy (wraz z Podziemną Trasą Turystyczną „Groty Nagórzyckie”).

Przedmiotem działania Miejskiego Centrum Kultury jest przede wszystkim organizowanie, prowadzenie i rozpowszechnianie działalności kulturalnej na terenie miasta, a także upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Miejskie Centrum Kultury powstało na mocy Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 roku. Główna siedziba nowej instytucji mieści się przy Placu Kościuszki 18. Dyrektorem MCK została, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, Pani Barbara Przybysz, dotychczasowy dyrektor Ośrodka Kultury „TKACZ”.

Skansen Rzeki Pilicy i Podziemna Trasa Turystyczna „Groty Nagórzyckie” stały się wobec powyższego integralną częścią nowej placówki. Będą one kontynuowały swoją działalność, przyciągając tysiące turystów z całego kraju. Szczególny nacisk położony będzie na dalsze aktywne promowanie lokalnych walorów turystyczno – przyrodniczych oraz gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie historii, sztuki, budownictwa nadrzecznego i przyrody. Działania te, w powiązaniu z akcjami organizowanymi wspólnie z pozostałymi filiami MCK, wpłyną na ciągłe uatrakcyjnianie szerokiej oferty kulturalnej Tomaszowa Mazowieckiego.