81. rocznica agresji ZSRR na Polskę

17 września przypada 81. rocznica zbrojnej sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku i nieformalnego czwartego rozbioru, wg ustaleń paktu Ribbentrop−Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. W tajnym protokole ustalono, że wschodnia Polska, Litwa, Łotwa i Estonia znajdą się w radzieckiej strefie wpływów, a zachodnia Polska w niemieckiej. Ciekawostką jest fakt, iż pomimo publikacji 30 sierpnia 1939 roku w Kurierze Poznańskim informacji o tajnym pakcie, polski wywiad i rząd, do 17 września 1939 r. nie miały świadomości o niemiecko-sowieckich uzgodnieniach. Jednocześnie amerykanie znali szczegóły paktu już dzień po podpisaniu, o czym bezzwłocznie poinformowali rząd brytyjski i francuski. Wywiad estoński i łotewski, niezależnie od państw zachodnich, wszedł w posiadanie informacji 26 sierpnia. Ani Brytyjczycy, ani Francuzi nie przekazali Polsce żadnych posiadanych informacji o pakcie, pomimo wiążących ich z Polską układów sojuszniczych. Podobnie rządy krajów nadbałtyckich.

Od momentu uderzenia na Polskę Armia Czerwona dokonywała wielu zbrodni wojennych, mordując jeńców i masakrując ludność cywilną. Ocenia się, że ich ofiarą padło ok. 2,5 tys. żołnierzy polskich i policjantów oraz kilkuset cywilów.

(Źródło pl.wikipedia.org)