Historyczny „bróg” w nowej odsłonie!

W Skansenie Rzeki Pilicy, filii Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Maz. zakończył się remont historycznego budynku spichlerza tzw. brogu, którego dach ucierpiał w czasie jesiennych wichur. Staraniem Miejskiego Centrum Kultury i dzięki środkom z Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Tomaszowa Maz. dokonano kompleksowego remontu dachu. Nowe poszycie i pełne zabezpieczenie chroni budynek przed skutkami opadów i w bardzo widoczny sposób wpływa na jego estetykę.

Warto przypomnieć, że ten niespełna 100–letni budynek został przeniesiony do Skansenu z Ośrodka Hodowli Żubrów mieszczącego się w Książu, koło Smardzewic. Służył on do przechowywania paszy najpierw dla bizonów a później dla żubrów i był nazywany popularnie „brogiem”.

Budowla o ciekawej, archaicznej konstrukcji jest ściśle związana z dawną Puszczą Pilicką i osobą Prezydenta RP – Ignacego Mościckiego. Została bowiem wzniesiona w 1934 roku podczas tworzenia w leśnej ostoi pod Smardzewicami zwierzyńca dla bizonów. Początek tej hodowli dały 4 bizony ofiarowane I. Mościckiemu przez Polonię Kanadyjską. Prezydent Ignacy Mościcki był częstym gościem smardzewickiego zwierzyńca. Kres tej hodowli i tym wizytom położyła II wojna światowa.

W końcu lat 50-tych XX wieku wznowiono w dawnym zwierzyńcu hodowlę żubrów linii białowieskiej. Obecnie Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach podlega Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu. W 2005 roku dyrekcja tego Parku rozpoczęła gruntowną modernizację obiektów OHŻ w Smardzewicach. Objęła ona m.in. zbudowanie nowych, bardziej funkcjonalnych magazynów na paszę dla żubrów. Stary bróg okazał się niepotrzebny, ale nie został skazany na zapomnienie i zniszczenie. Przeniesiony do tomaszowskiego Skansenu budzi duże zainteresowanie zarówno swoją konstrukcją jak i historią. Jest też wykorzystywany w trakcie inscenizacji historycznych.

W trakcie wspomnianej modernizacji OHŻ w Smardzewicach, Skansen otrzymał również elementy stylowej bramy wjazdowej, zbudowanej także w 1934 roku. Replika tej bramy, zbudowana z wykorzystaniem oryginalnych elementów, od kilku lat „wita” gości przybywających do Skansenu.

Przypominamy, że od 2 kwietnia Skansen jest otwarty od wtorku do niedzieli w godz. 10–18. Serdecznie zapraszamy!