Jubileuszowy rajd „Brzegiem Pilicy”

xx-rajd-brzegiem-pilicy(1)Nieprzerwanie od 20 lat Oddział PTTK w Żarnowie, organizuje pieszy rajd „Brzegiem Pilicy” dający uczestnikom możliwość poznania walorów turystyczno – przyrodniczych rzeki , atrakcji turystycznych miejscowości leżących nad Pilicą , obejrzenie zbiorów Skansenu Rzeki Pilicy i propagowanie turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku.

xx-rajd-brzegiem-pilicy(2)Zdecydowana większość rajdów kończyła się w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, który był i jest współorganizatorem tej imprezy turystycznej. Tak było również tym razem, tegoroczny rajd odbył się w sobotę 27. maja na sześciokilometrowej trasie z Brzustowa przez Gaszek do Inowłodza, skąd uczestnicy przewiezieni zostali na uroczyste zakończenie do Tomaszowa Mazowieckiego. Na starcie stawiło się 11 drużyn reprezentujących szkolne kluby PTTK należące do żarnowskiego Oddziału. Byli to uczniowie szkół podstawowych z Aleksandrowa, Białaczowa, Bogdanowa, Bujen, Miedznej Drewnianej i Żarnowa, gimnazjów z Białaczowa, Gomulina, Przedborza i Żarnowa oraz I Liceum Ogólnokształcącego z Opoczna. Licząca ok. 180 osób kolumna piechurów ruszyła leśnymi drogami w stronę Inowłodza prowadzona przez Jarosława Pązika – pracownika Skansenu w Tomaszowie Mazowieckim. Ciekawym miejscem trasy była przeprawa kładką przerzuconą przez rzekę Słomiankę.

Przy źródełku Juliana Tuwima w Inowłodzu, czekał na nas pracownik Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy, który opowiedział o ochronie przyrody na terenie Nadpilicza. W Inowłodzu zwiedziliśmy zamek ufundowany w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego, odbudowany z ruin dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej. Znajduje się w nim m.in. Gminny Ośrodek Kultury organizujący czasowe wystawy, a Punkt Informacji Turystycznej dysponuje okolicznościowymi pieczątkami z widokiem zamku i zarysem kościoła św. Idziego w Inowłodzu. Tegoroczna plakietka rajdowa zawarła  jako główny motyw graficzny zdjęcie w/w zamku.

xx-rajd-brzegiem-pilicy(3)Po dotarciu do Skansenu Rzeki Pilicy, uczestników przywitał Zbigniew Cichawa, kierownik tej placówki będącej obecnie filią Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Czekały tu na rajdowców smaczne bułeczki sponsorowane przez miejscową cukiernię „Mazurek” oraz orzeźwiające napoje. Ważnym elementem edukacyjnym był konkurs krajoznawczy o Pilicy, do którego zgłosiło się 10 osób. Jury stanowili: były dyrektor Andrzej Kobalczyk, obecny kierownik Zbigniew Cichawa i pracownik merytoryczny skansenu Jarosław Pązik. Najlepszą wiedzą wykazali się : Daniel Łoś z Gimnazjum w Przedborzu – I miejsce, Maciej Łukasik ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie – II miejsce oraz Julia Słodkowska z I LO w Opocznie – III miejsce. Jury nagrodziło także zdobywców IV miejsca Natalię Gawryś z Żarnowa i Jakuba Auguścika z Przedborza.

xx-rajd-brzegiem-pilicy(4)Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie, przekazał wyróżnienia przyznane przez Zarząd Główny Towarzystwa w Warszawie : Dyplom Honorowy dla Zbigniewa Cichawy i Medal PTTK „ Za Pomoc i Współpracę„ dla Jarosława Pązika. Oddział PTTK w Żarnowie, przygotował również z okazji jubileuszu podziękowania dla: Andrzeja Kobalczyka, Tomasza Mazurka, Anny Zwardoń, Skansenu Rzeki Pilicy i Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

Końcowym akcentem imprezy było wręczenie drużynom  dyplomów za udział w rajdzie, przyjęcie do Towarzystwa Wiktorii Wąsowicz z Białaczowa oraz przekazanie odznaki „ Siedmiomilowe buty „Kamili Stańczyk z Żarnowa. Następnie głos zabrał kierownik skansenu, dziękując za odwiedzenie placówki i życząc wspaniałych wakacji dzieciom, młodzieży i nauczycielom.

Włodzimierz Szafiński, prezes oddziału PTTK Żarnów