Tomaszowska Okrąglica

„Tomaszowska Okrąglica” – nowy produkt turystyczny Tomaszowa Mazowieckiego, w którego skład wchodzą: Rezerwat „Niebieskie Źródła”, Skansen Rzeki Pilicy i Podziemna Trasa Turystyczna „Groty Nagórzyckie”. Te unikatowe atrakcje przyrodnicze i historyczne położone są na obydwu brzegach rzeki Pilicy. Nazwa produktu nawiązuje do używanego niegdyś, gwarowego określenia urokliwych zakoli tej rzeki.

„Niebieskie Źródła” – rezerwat przyrody w dolinie Pilicy, posiadający wywierzyska krasowe, z których wybija woda o błękitno-zielonej barwie. Zmiana jej odcieni uzależniona jest od pogody, stopnia nasłonecznienia bądź zachmurzenia. Uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę. Rezerwat jest ostoją dla wielu gatunków ptaków. Bogata jest również jego szata roślinna.

Skansen Rzeki Pilicy – pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęcone rzece. Możemy tu zobaczyć obiekty, będące osobliwościami zarówno ze względu na ich historię, jak też przeznaczenie i architekturę. Obiekty i eksponaty zgromadzone są w działach: Młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy, Wojenne trofea Pilicy, Oś rzeki Pilicy, Pamiątki po dawnej Spale oraz Wioślarstwo i szkutnictwo ludowe.

„Groty Nagórzyckie” – sztuczne wyrobiska po dawnej kopalni piasku. Utworzono tu trasę turystyczną o długości 160 metrów, którą pokonuje się z przewodnikiem. Podczas spaceru oświetlonym chodnikiem podziwia się przestrzeń podziemia oraz ekspozycje związane z historią i legendami tego miejsca. Są tam m.in. manekiny górników oraz diabła nagórzyckiego. Zwiedzaniu grot towarzyszą efekty świetlne i akustyczne.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Projekt pod nazwą: „Tomaszowska Okrąglica” – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego. Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 19 marca 2012 r.

Strona internetowa Tomaszowskiej Okrąglicy – www.okraglica.pl

Zachęcamy do pobrania i wypełnienia ankiety dotyczącej Tomaszowskiej Okrąglicy : Tomaszowska Okrąglica – Ankieta