piknik_militarny_2023

Przejazd czołgu T-34/85 po otwartej przestrzeni Skansenu Rzeki Pilicy. Wokół oglądający wydarzenia ludzie.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.