I historyczna gra miejska w Skansenie

W środę 6 czerwca na terenie naszego miasta odbyła się I Historyczna Gra Miejska zorganizowana przez ZSP nr 6 w Tomaszowie Maz. Na mapie uczestniczących w tej grze grup gimnazjalnych znalazł się również Skansen Rzeki Pilicy.

Gra miała na celu zapoznanie młodzieży z historią miasta oraz była idealną okazją do uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczestnicy zostali przeniesieni w czasy II wojny światowej, stając się harcerzami z Szarych Szeregów. Mieli za zadanie uwolnić Janka Bytnara ps. „Rudy”. Aby tego dokonać musieli wykonać rozmaite zadania w kilku punktach terenowych.

W Skansenie tajemniczy „konspirator” przybliżał grupom młodzieży historię dywersji na moście kolejowym łączącym brzegi Wolbórki koło wsi Remiszowice. W czerwcu 1943 roku most ten stał się obiektem głośnej akcji dywersyjnej grupy szturmowej „Szarych Szeregów”. Harcerzom-dywersantom, dowodzonym przez Tadeusza Zawadzkiego „Zośkę”, udało się częściowo uszkodzić most kolejowy pod Remiszewicami i poważnie zakłócić niemiecki transport kolejowy na tej ważnej trasie.

Warto podkreślić, że most ten przez długi czas sąsiadował z drewnianym budynkiem zabytkowej poczekalni kolejowej z przystanku Czarnocin (dawniej – Wolbórka), która też odegrała ważną rolę podczas wspomnianej akcji. Cała ta akcja tzw. akcja pod Czarnocinem została opisana w książce Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”. Historyczny most został kilka lat temu zastąpiony nowym mostem żelaznym. W wyniku kilkumiesięcznych starań Skansenowi udało się pozyskać 2,5 –tonowy fragment tego unikatowego mostu.

Po zapoznaniu się z historią „Akcji pod Czarnocinem” gimnazjaliści przechodzili na wystawę poświęconą II wojnie światowej. Mogli tam obejrzeć elementy uzbrojenia w jakie wyposażeni bywali harcerze z Grup Szturmowych Szarych Szeregów. Ostatnim elementem działań grup na terenie Skansenu było przekazanie zaszyfrowanej wiadomości ze schronu typu „Tobruk”.