Rzeka, która zachwyca…

Pilica jest rzeką, która stanowi atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo szlak turystyczny woj. łódzkiego. W 21-letniej działalności Oddziału PTTK w Żarnowie, Pilica odgrywała i nadal odgrywa ważną rolę. Od 1997 r. rozpoczęliśmy organizowanie pieszej imprezy pod nazwą Rajd „Brzegiem Pilicy”, która odbywa się każdego roku na przełomie maja i czerwca.

Drugą dziedziną turystyki kwalifikowanej, w której „występuje” rzeka są organizowane przez nas spływy kajakowe. Pierwszy spływ odbył się w 2010 r. i nosił nazwę „Fascynujące piękno Pilicy”. Tak jak wymieniony wcześniej rajd pieszy, tak i spływy kajakowe weszły na stałe do kalendarza imprez oddziałowych.

Tegoroczny XXI Rajd „Brzegiem Pilicy” odbył się w sobotę , drugiego czerwca na trasie Smardzewice – Nagórzyce – Tomaszów Mazowiecki. Od kilkunastu lat współorganizatorem imprezy jest Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, w którym najczęściej kończy się rajd. Tak było i tym razem. Na starcie przy tamie Zalewu Sulejowskiego w Smardzewicach, stawiło się około 150 osób reprezentujących głównie szkolne kluby PTTK z terenu działania żarnowskiego oddziału. Największą, 50-osobową grupę stanowiła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej, w skład której wchodzili uczniowie, nauczyciele i rodzice dzieci. Drugą pod względem ilości uczestników była Szkoła Podstawowa w Żarnowie z 40 osobami. Ponadto zgłosiły się drużyny ze SP w Białaczowie i Przedborzu oraz drużyna Gimnazjum w Białaczowie.

Na początek wszyscy otrzymali pamiątkowe plakietki rajdowe. Przewodnikiem na trasie był Jarosław Pązik, pracownik MCK w Tomaszowie Maz., filia P.T.T. „Groty Nagórzyckie”, wędrujący z nami od wielu lat. Dużą atrakcją dla rajdowiczów było zwiedzanie Grot Nagórzyckich. Po dojściu do Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, czekały na uczestników słodkie bułeczki i napoje. Skromny posiłek turystyczny dobrze zrobił strudzonym wędrowcom.

Następnym punktem programu był konkurs krajoznawczy o Pilicy, w którym najlepszymi okazali się : Jakub Auguścik z Przedborza – I miejsce, Maciej Łukasik z Białaczowa – II miejsce i Igor Kubiszewski z Żarnowa – III miejsce. Upominki dla w/w laureatów konkursu przekazało Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Maz. Podczas zakończenia była też okazja do wręczenia uprzednio zdobytych odznak turystyki pieszej. Otrzymali je: Amelia Sieroń i Bartosz Twardowski- srebrne „Siedmiomilowe buty”, Przemysław Dybalski – „popularną”, a Jakub Koziński – odznakę brązową (wszyscy z SP w Żarnowie). Do grona członków PTTK przyjęto też Annę Pręcikowską z Białaczowa.

Ostatnim akcentem zakończenia imprezy były dyplomy i podziękowania. Dyplomy za udział otrzymały drużyny rajdowe, a podziękowania przekazano kierownikowi skansenu Zbigniewowi Cichawie, przewodnikowi Jarosławowi Pązikowi oraz dla właściciela cukierni „Mazurek” w Tomaszowie Maz. , który sponsorował słodkie bułeczki. Dla osób biorących udział w rajdzie, pobyt w Skansenie był również okazją do jego zwiedzenia. Część turystów podziwiała też znajdujący się tuż obok Rezerwat Przyrody „Niebieskie Źródła”.

Włodzimierz Szafiński

Galeria zdjęć z XXI Rajdu Brzegiem Pilicy autorstwa Barbary Kalinowskiej – PTTK Żarnów