SKANSEN i INOWŁÓDZ, czyli rola Skansenu Rzeki Pilicy w propagowaniu walorów historycznych Inowłodza

LOGO SKANSENSkansen Rzeki Pilicy w swojej działalności badawczej i popularyzatorskiej wychodzi daleko poza ziemię tomaszowską. Jest to zresztą zgodne z ideą i nazwą naszej placówki, która swoim zainteresowaniem obejmuje całe dorzecze Pilicy. W związku z powyższym gromadzimy i w miarę możliwości eksponujemy zabytki i materiały dotyczące rozmaitych aspektów historii i kultury Nadpilicza, a co za tym idzie miejscowości z tym obszarem związanych.

Prezentowaliśmy obiekty i wystawy związane  m.in. z Nowym Miastem i Czarniecką Górą (stacje wodolecznicze), Sulejowem, Czarnocinem („stacyjka z bajki”), Spałą (carska toaleta, dożynki prezydenckie, zlot harcerzy w 1935 roku itp.) a niektóre wystawy jak chociażby o spławach drewna, walkach nad Pilicą w czasie I i II wojny światowej czy przedstawiająca pilickie mosty i przeprawy, obejmują swoim zasięgiem praktycznie całą linię Pilicy.

Znaczące miejsce w kręgu naszych zainteresowań zajmuje Inowłódz. Niezwykle barwna historia tej miejscowości sprawia, że co jakiś czas temat ten przewija się w naszych wystawach czy publikacjach. Na stałe już zagościła w Skansenie wystawa o Wielkiej Wojnie nad Pilicą, gdzie w walkach toczonych nad Pilicą na przełomie 1914/15 roku centralnym punktem był Inowłódz, który został wtedy prawie kompletnie zniszczony. Tej bitwie o Inowłódz poświęcony jest też rozdział niezwykle ciekawej książki Pawła Budzińskiego „Wielka Wojna 1914/17 w regionie opoczyńskim”. Mieliśmy przyjemność gościć Autora na specjalnie zorganizowanej dla zainteresowanej publiczności „Biesiadzie Historycznej”. Stacji klimatyczno – leśnej założonej w 2 poł. XIX wieku w Inowłodzu poświęcona była w dużej części wystawa „Nadpilickie wilegiatury i letniska”. I takich akcentów jeszcze wiele można byłoby wymienić.

Kilkanaście dni temu pracownik Skansenu Rzeki Pilicy – Jarosław Pązik reprezentował naszą placówkę na uroczystych obchodach 950 – lecia Inowłodza. Jako znany regionalista poproszony został o przygotowanie referatu poświęconego  niezwykłej historii tej miejscowości. Poniżej dla zainteresowanych rys historyczny Inowłodza, a jednocześnie informujemy że jego Autor specjalizujący się także w dziejach najnowszych wygłosi w dniu 19 maja o godz.17.00 odczyt pt. „Zbrojne podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej w Tomaszowie Mazowieckim i jego okolicach”. Odbędzie się on w siedzibie Oddziału Archiwum Państwowego w Tomaszowie Maz. przy ul. Spalskiej 120. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!