Majówka Rycerska w skansenie_Kasztelania Inowłodzka_1.05.202443

Cztery osoby w różnym wieku. Mężczyzna trzyma w ręce mikrofon, do którego mówi. Kobieta ma w rękach koszyk z wikliny. Oboje parzą w swoim kierunku.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.