Wystawa o Niepodległej i świetlne iluminacje w skansenie

By uczcić 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Skansenie Rzeki Pilicy przygotowanych zostało wiele tematycznych atrakcji…

W budynku świetlicy będzie można zapoznać się z wystawą tematyczną pn. „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Dziedzictwo – Pamięć – Przyszłość” ze zbiorów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, o której już pisaliśmy na naszej stronie.

Ponadto w budynku młyna, pomiędzy wystawami wojennymi, znajduje się ekspozycja tzw. sztuki okopowej, czyli przedmiotów użytkowych (m.in.: wazonów, zapalniczek, krzyży, świeczników) wykonanych przez żołnierzy walczących stron, głównie z łusek artyleryjskich, karabinowych, szrapneli czy bagnetów.

Wśród nich poczesne miejsce zajmuje niezwykła kolekcja kilkudziesięciu pamiątek będących wyrazem zarówno uczuć religijnych, jak i patriotycznych polskich
żołnierzy. W ten sposób wyrażali je już Polacy walczący w mundurach państw zaborczych, następnie legioniści Józefa Piłsudskiego na froncie wschodnim czy walczący podczas wojny polsko-bolszewickiej. Wytwarzanie takich symbolicznych, nacechowanych miłością do wolnej ojczyzny pamiątek cieszyło się dużym powodzeniem również w Wojsku Polskim okresu międzywojennego. Najczęściej zdobiono je motywem orła w koronie oraz innymi symbolami narodowymi i religijnymi.

Na zakończenie uroczystego dnia, 11 listopada będzie miała miejsce okolicznościowa biało-czerwona iluminacja skansenu. Zaprezentowana zostanie z nadejściem zmierzchu, czyli po godzinie 16.

Zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.